חבילות ומחירים למודיעין עסקי

יש לבחור את חבילת נסח חברה שברצונכם לרכוש

לידעתכם זמן קבלת הדו"ח יכול לקחת בין 1 שעה ועד ל-48 שעות ותלוי בזמן קבלת הנתונים מהרשויות.

רשם החברות - מה זה אומר ?

 

רשם החברות איתור חברה

 

רשם החברות היא יחידה ארגונית ברשות התאגידים, העוסקת בהליכי הרישום של חברות בערבון מוגבל, חברות לתועלת הציבור, ושותפויות. בנוסף, עוסקת היחידה גם באיסוף מידע, שעל החברות למסור בהתאם לחוק. רשם החברות פועל מכוח חוק החברות, והיה כפוף למשרד המשפטים. בשנת 2006, אוגד רשם החברות, עם רשמים נוספים במשרד המשפטים, לרשות אחת הפועלת כגוף מפקח, מטעם משרד המשפטים.

 

סמכויות רשם החברות

 

פעולותיו של רשם החברות, נועדו לאפשר לציבור לממש את חופש ההתאגדות, ובין תפקידיו נכללים:

 

  • רישום פרטי חברות חדשות.
  • רישום שעבודים כנגד חברות, סילוקם או עדכונם.
  • טיפול בהליכי פרוק חברות.
  • בחינה וטיפול, באפשרות הגדלת הון רשום של חברות.

 

תפקיד רשם החברות

 

תפקיד רשם החברות, הוא בעיקר אדמיניסטרטיבי, וכולל קביעה האם התמלאו הדרישות הקיימות בחוק לרישומי החברה. לרשם החברות יש גם מספר סמכויות, שהוא יכול להפעיל, המשפיעות על החברה. לדוגמה: מתן שם לחברה – במקרה ומבחין הרשם כי שם החברה מטעה, או דומה לשם אחר שכבר קיים, בסמכותו לשנות את שם החברה. בנוסף, יכול הרשם לדרוש מחברה, להעביר לידיו מסמכים הקשורים לפעולותיו. בסמכות רשם החברות, אף להפעיל סנקציות, כגון: קנס, במקרה והפרה החברה חובות המוטלות עליה, כמו למשל, החובה להגיש דו"ח שנתי.

 

מאגר מידע פתוח לציבור

 

לרשות רשם החברות, עומד מאגר מידע הפתוח לציבור הרחב, בהתאם למימוש עיקרון הפומביות. במאגר זה ניתן להשתמש, גם דרך אתר חברת ביזניס ריפורט. באופן זה, יכול אדם המעוניין בפרטים מסוימים, על כל חברה קיימת, לקבל אותם במשרדי הרשם. לדוגמה: מי הם בעלי המניות של החברה, מי הם מנהלי החברה, כתובתם ועיסוקם, מהו ההון העצמי של החברה ועוד.

 

 

נסח חברה

 

נסח חברה הוא מסמך המופק, מתוך המידע הנמצא במאגר רשם החברות וניתן להפיק אותו גם באתרי חברות כדוגמת ביזניס ריפורט. באמצעות נסח חברה, ניתן לאתר חברה ברשם החברות, זאת על מנת להבין, אלו מניות חולקו ומה שוויין, הון המניות, הגבלות מסוימות על החברה, הפרות חוק רשומות, חובות שיש לחברה לרשות המיסים ועוד. חשוב לציין כי נסח חברה, מספק נקודת מבט בסיסית ביותר על חברה מסוימת, אבל יכול לרמוז על דברים בעייתיים, ולתת תשובות לשאלות מסוימות.

 

מתי מוציאים נסח חברה ?

 

נסח חברה כדאי להוציא, לקראת צעדים מסוימים, הקשורים ספציפית לחברה. לדוגמה: לקראת שיתוף פעולה, עסקי או כלכלי עם חברה כלשהי, יצירת הסכמי התקשרות, כמו הסכמי השקעה, הלוואות או ביטוחים, העסקה על ידי החברה. בנוסף, כדאי להוציא נסח חברה גם במקרה של עבודה כספק עבור חברה, או כאשר חברה מסוימת לא שילמה, עבור שירות שסופק לה, ויש צורך בנקיטת צעדים כלשהם נגדה. המידע המוצג במסמך הוא מוגבל, ולכן מעניק רק כיוון, שממנו ניתן להרחיב ולחקור על החברה.

 

מגבלות רשם החברות

 

לעיתים, הנתונים המועברים אל רשם החברות, על ידי החברות עצמן – אינם מעודכנים או מלאים, בנוסף, גם קליטת הנתונים במערכת של רשם החברות עורכת זמן. כך שחשוב להתייחס לנסח חברה, רק כאל מידע בסיסי ולא כאל מידע מלא. חשוב להבין שנסח חברה מעודכן, נכון ליום בו הוזנו הנתונים, כלומר ההנפקה.

 

כיצד מוציאים נסח חברה ?

 

נסח חברה, ניתן להוציא במספר דרכים: ניתן לראות ולעיין בנסח החברה אונליין או להנפיק את הנסח תמורת תשלום סמלי, הנקבע על פי תאריך העדכון, של נסח חברה. בנוסף, ניתן לצפות בנסח חברה, גם באתרי חברות שונות, כדוגמת ביזניס ריפורט. לאחר תשלום האגרה, יתקבל למייל שהכנסתם למערכת, נסח החברה כקובץ PDF.

 

נסח החברה שיתקבל, יהיה מעודכן על פי המידע הקיים, במחשבי רשם החברות. במקרה של חקירה בסיסית בלבד, אפשר להימנע מהתשלום, ולהוציא את המידע לצפייה אונליין, דרך אתר האינטרנט של רשות המיסים. המידע על כל חברה הרשומה ברשם החברות, מתקבל על ידי הקשה של מספר ח.פ ,או תעודת זהות רלוונטית, או חיפוש לפי שם החברה.

 

מידע בסיסי חינמי על חברות

 

כדאי לדעת כי רשם החברות, מציע גם קבלת מידע בסיסי על חברה בחינם. ניתן להגיש בקשה, ולקבל מידע אודות מספר החברה, שמה, הסוג שלה, הסטטוס המשפטי שלה, האם החברה מוגבלת או לא, מטרתה, תיאורה, והאם לחברה יש חובות אגרה ועוד.

 

"ביזניס ריפורט" - עושה לכם סדר

 

באתר חברת ביזניס ריפורט, ניתן לקבל שירותי מידע, ממאגר רשם החברות, הוצאת נוסח חברה מרשם החברות, משרד המשפטים, צפיה בנסחים, בדיקת מוגבלות ועוד. כל השירותים הניתנים באתר של חברת ביזניס ריפורט, נוחים לאיתור, על ידי הקלדת שם החברה, או מספר ח.פ שלה.