נסח חברה ומידע בסיסי בחינם עבור חברת שם חברה ח.פ מספר חברה

  • שם החברה: שם חברה

  • מספר ח.פ. חברה: מספר חברה

  • שם חברה באנגלית: שם באנגלית

  • סוג תאגיד: סוג תאגיד

  • תאריך התאגדות: 27/11/2019

  • דוח שנתי אחרון (שהוגש): שנה אחרונה של דוח שנתי (שהוגש)

  • סטטוס משפטי של התאגיד: סטטוס חברה

  • כתובת התאגיד: שם רחוב מספר בית, שם עיר

מעוניינים במידע עסקי מורחב על החברה ?

ברכישת נסח חברה מורחב - תקבלו דו"ח אשר מאפשר לכל אדם לעיין במידע מורחב על הרכב ההון, דירקטורים, בעלי מניות ושעבודים במחיר אטרקטיבי ובשביל השקט הנפשי שלכם !